SME Crowdfunding

SME Crowdfunding. Denna idé är till för att underlätta finansiering för företagande och diverse projekt. Den som vill ansöka om finansiering för sitt projekt eller sin idé skickar in ansökan till SME som sedan gör en utredning av ansökan. Om ansökan godkänns lanserar vi projektet/idén på vår crowdfunding plattform för finansiering. Investerare kan därefter hjälpa …

SME Crowdfunding Read More »

Modell för husköp

Planen är att ta fram ett alternativ för husköp. Detta är troligtvis den mest eftersökta modellen, de flesta vill kunna äga sin egen bostad och bo bekvämt och tryggt. Men samtidigt vill dessa personer följa sina religiösa övertygelser och undvika lån med riba (ränta m.m.). Det här dilemmat har människor i andra västländer redan brottats …

Modell för husköp Read More »

Kooperativ försäkring

Ett kooperativ som SME ska bilda skall hantera försäkringsformen med överenskomna regler. Medlemmarna i kooperativet betalar in avgift till försäkringen och bildar tillsammans en pottsumma. Vid uteblivna anspråk, det vill säga att medlemmar inte behöver ta ut försäkring, kan medlemmarna besluta för utbetalning eller beslut om att spara i exempelvis en sparfond. Med denna modell …

Kooperativ försäkring Read More »

Vem kan investera & hur?

SME är en paraplyorganisation som kommer att lansera ut olika affärsmodeller via främst olika dotterbolag. Enbart medlemmar & investerare inom moderbolaget (SME Ekonomisk Förening) kommer att ha möjlighet att investera i alla kommande affärsmodeller som lanseras av SME. Minimum insats per medlem/investerare för SME Ek.för är 5000 SEK. Denna summa på 5000 SEK motsvarar en …

Vem kan investera & hur? Read More »

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME)

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) is a registered economic association with the aim to develop a new finance and investment sector in Sweden.Our business idea consists of establishing an association which will act as an umbrella organization that will launch projects, for example a investment company. The organization will foster and promote members, entrepreneurs and investors. …

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) Read More »

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
en_USEnglish
Scroll to Top