SME Vilkor

1. Introduktion 

Det här de villkor som reglerar förhållandet mellan medlemmar och Svenska Muslimska Entreprenörer (SME) Ek. Förening. Du som medlem bör läsa dessa villkor och vara medveten om vad villkoren innebär. (För framtida referens bör du ha sparat en kopia av dessa villkor).

2. Investeringar 

Som medlem i SME har du möjlighet att investera i de affärsidéer och bolag som SME anser följer de principer som SME har för potentiella investeringar. Ifall det bolag som medlemmar ska investera i är ett privat aktiebolag, kommer SME inte ta hand om försäljning av aktier i form av en mellanhand mellan aktiebolaget och investeraren (medlemmen), eller som en handelsplattform för aktier.

3. Principer för investeringar 

SME är en förening som arbetar för att gynna entreprenörskap hos muslimer, samt för att skapa en plattform för att skapa nya sätt att finansiera investeringar och köp på ett sätt som följer islamiska rättsprinciper. Dessa principer hämtas från etablerade nämnder och institut som arbetar för att skapa regelverk för olika finansieringsformer samt investeringar. (information om vilka institut?)

4. Medlemskap 

För att bli medlem hos SME måste man vara en fysisk person över 18 år. Vid ansökan om medlemskap görs en intervju av en medarbetare hos SME. För att bli medlem hos SME måste man vara svensk medborgare.

5. Risker 

Investeringar i affärsidéer och onoterade bolag medföljer stora risker. Flera av de bolag som man investerar i hos SME är i tidiga stadiet av sin verksamhet, och kan misslyckas. Du som medlem bör inte investera i bolag för mer än vad din ekonomi tål.

6. Avgifter och insats 

SME har en årsavgift på 1 000 (ettusen) kronor. Som medlem måste man även göra en insats på 5 000 (fem tusen) kronor. Denna insats ger en andel av SME. Att man har en andel av SME betyder inte att man har köpt aktier i aktiebolag som SME medverkar med.

7. Ansvarsbegränsning 

SME, dess styrelse samt verksamma medlemmar har inget ansvar för potentiella direkta eller indirekta förluster av investeringar. SME tar inte ansvar för medlemmar kontakt med svenska myndigheter för de plikter medlemmar har enligt svensk lagstiftning när det gäller beskattning av vinter och rapportering av innehav av aktier.

8. Andra överenskommelser och villkor 

Vid investeringar inom aktiebolag kan det komma andra villkor och överenskommelser utöver dessa villkor. Det är upp till medlemmen att informera sig själv om potentiella villkor vid sådana investeringar.

9. Lagstiftning 

SME lyder under svensk lag. 

sv_SESwedish
Scroll to Top