SME

sveriges muslimska entreprenörer

Om SME

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) är en nystartad ekonomisk förening vars mål är att utveckla en ny finansierings- och investeringssektor. Med bakgrund av bristen på finansierings- och investeringsalterniv för muslimer, men även ickemuslimer som siktar mot samma mål, har detta initiativ startats.

Vår idé

Vår affärsidé består av att etablera en ekonomisk förening för entreprenörer som ska agera som en paraplyorganisation för att lansera ut olika investeringsbolag. Tanken är även att hålla föreläsningar och workshops för att främja entreprenörskap. Möjligheten att söka medel genom crowdfunding ska också öppnas upp entreprenörer. Organisationen skall utveckla idéer, göra genomförbarhetsstudier, utveckla finansierings- och investeringsmodeller för både stora och små investerare. Detta skall utföras i enlighet med finansinspektionens regler och i dialog med jurister. Syftet är att minska klyftorna i samhället och underlätta för de samhällsgrupper som av olika anledningar inte kan finansiera sina projekt under rådande ekonomiska system. Vi vill erbjuda ett alternativ för alla att bli ekonomiskt aktiva och stärka alla gruppers socioekonomiska status i Sverige, genom ribafri finansiering/investering.

sv_SESwedish
Scroll to Top