Next: Fastighetsinvestering & Halal Försäkring

Next: Fastighetsinvestering & Halal Försäkring

Det som har hänt

Halal Fastighetsinvestering & Försäkring

Vi har hittills delgett mycket information, idéer och tankar, nu kanske ni undrar vad som händer rent praktiskt och vad vi gör för att ta ytterligare steg framåt med Fastighetsinvestering & Försäkring.

Vi kan försäkra er om att vi inte har legat på latsidan, internt har vi jobbat och finslipat på våra processer för att påbörja arbetet på ett ordentligt och effektivt sätt.

Nu börjar vi!

De många diskussionerna, överläggningarna och justeringarna har till slut mynnat ut i att vi har bestämt oss för följande två projekt inledningsvis: Real Estate Investment och Försäkring.

Vad gäller fastighetsinvestering så har vi påbörjat diskussioner med ett byggföretag som jobbar med både nybyggnationer och renoveringar, de har redan nu flera pågående projekt som vi ska kika på närmare på närmaste tiden. Vi för även diskussioner med ett byggnätverk för ett eventuellt samarbete. Vi kommer att arbeta för fullt med detta och hålla er uppdaterade under tidens gång.

Parallellt med detta ser vi över andra potentiella fastigheter att investera i, här har vi ett team som jobbar specifikt med det här projektet.

Lite mer komplext är det med vårt andra projekt, halal försäkring. Att etablera en försäkringsverksamhet tar mycket tid men det kräver framförallt genomförbarhetsstudier på flera olika plan.

Vi måste se över existerande halal försäkringsmodeller och sedan ta fram en modell som passar vår kontext. För att göra detta krävs en ordentlig genomgång av den juridiska aspekten, möjligheter för licens för en sådan verksamhet och godkännande från experter inom islamisk finansiering. Det här arbetet kommer att påbörjas inom kort och sedan redovisas. Det här är verkligen något vi tror på då rådande försäkringssystemet inte alls är gynnsamt, förutom för försäkringsbolagen.

Vi vill ta fram ett alternativ som inte tvingar dig att betala avgifter varje månad för ”ingenting”, avgifter som omvandlas till vinster för försäkringsbolagen.

Vi tror istället på delad risktagande och inga vinster till ett företag. Man betalar in en försäkringsavgift som vanligt men skillnaden mot de befintliga försäkringsbolagen är att vi inte ska behålla pengarna om de inte kommer till användning. Istället tar vi ett gemensamt beslut om pengarna ska återbetalas, sparas eller investeras.

Just nu håller vi på och arbetar fram en presentation av halal försäkringsmodellen, där vi beskriver lite mer ingående vad det innebär, vilka modeller det finns och vad som passar oss bäst i vår kontext.

#Halal Fastighetsinvestering & Försäkring

Fastighetsinvestering

Real Estate Investment

Detta är en idé för gemensam investering i fastigheter, med individuella andelar. Även här skall ett aktiebolag bildas för att köpa fastigheter och sedan hyra ut eller sälja beroende på vad ägarna vill och hur marknaden ser ut. Investerare kan köpa andelar i fastigheterna och sälja andelarna baserat på det aktuella marknadsvärdet. Den här modellen är vad SME kommer att fokusera på främst inledningsvis!

SME creates a team that will investigate the possibilities for investment by looking at what's on the market and then reviewing the profitability of the possible investment.

This model is positive for several reasons, among others, because the housing market is in principle always profitable which makes it attractive for investors, the profits can thus be big for both individual investors and SME as an organization. Owning real estate also brings influence and power, things that are needed!

en_USEnglish
sv_SESvenska en_USEnglish

Pin It on Pinterest