Blogg & Nyheter

How do we start & support new projects in SME?

How do we start & support new projects in SME?

All members in SME are welcome to intiate new projects and realize their ideas within our organisation. But how is this done and what are SME's processes for this? In SME we have a document called 'Project Initiation Request' (or PIR). This is a document that any...

read more
Sparande/utlåningsplan

Saving / Lending Plan

SME ämnar att etablera en spar- och låneförening som ska arbeta med sparande och utlåning. Många människor i Sverige söker efter lån utan att behöva äventyra sina värderingar, idag finns det tyvärr inget alternativ som erbjuder 100 % räntefritt lån. Det finns alltså...

read more

Vem kan investera & hur?

SME är en paraplyorganisation som kommer att lansera ut olika affärsmodeller via främst olika dotterbolag. Enbart medlemmar & investerare inom moderbolaget (SME Ekonomisk Förening) kommer att ha möjlighet att investera i alla kommande affärsmodeller som lanseras...

read more

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME)

Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) is a registered economic association with the aim to develop a new finance and investment sector in Sweden.Our business idea consists of establishing an association which will act as an umbrella organization that will launch...

read more
Varför ska jag gå med i SME?

Varför ska jag gå med i SME?

Ansök för att bli en del av SME Denna fråga kan besvaras utifrån två huvudsakliga perspektiv: dunya (det världsliga livet) och akhira (efterlivet). Men, som jag ska komma fram till längre fram i texten, är dessa två egentligen sammanflätade.Många muslimer (och...

read more
Stockholm conference

Stockholm conference

Välkommen till Stockholm conference. Vi kan med glädje meddela att vi har fört diskussioner med ett byggföretag i Örebro för ett samarbete. Tanken är att det ska resultera i vårt första fastighetsprojekt In sha Allah! Detta företag kommer att delta på vår konferens i...

read more
Köp på delbetalning

Purchase on installment

Detta är ett alternativ för räntefri finansiering för köp av produkter/varor på delbetalning. Processen går till enligt följande: Kunden gör en intresseanmälan hos SME för en produkt/vara, SME utreder sedan ansökan och om den godkänns köper SME produkten/varan och...

read more
SME Crowdfunding

SME Crowdfunding

SME Crowdfunding. Denna idé är till för att underlätta finansiering för företagande och diverse projekt. Den som vill ansöka om finansiering för sitt projekt eller sin idé skickar in ansökan till SME som sedan gör en utredning av ansökan. Om ansökan godkänns lanserar...

read more
Fastighetsinvestering

Real Estate Investment

Detta är en idé för gemensam investering i fastigheter, med individuella andelar. Även här skall ett aktiebolag bildas för att köpa fastigheter och sedan hyra ut eller sälja beroende på vad ägarna vill och hur marknaden ser ut. Investerare kan köpa andelar i...

read more
Modell för husköp

Model for house purchase

Planen är att ta fram ett alternativ för husköp. Detta är troligtvis den mest eftersökta modellen, de flesta vill kunna äga sin egen bostad och bo bekvämt och tryggt. Men samtidigt vill dessa personer följa sina religiösa övertygelser och undvika lån med riba (ränta...

read more
Kooperativ försäkring

Cooperative insurance

Ett kooperativ som SME ska bilda skall hantera försäkringsformen med överenskomna regler. Medlemmarna i kooperativet betalar in avgift till försäkringen och bildar tillsammans en pottsumma. Vid uteblivna anspråk, det vill säga att medlemmar inte behöver ta ut...

read more
Leasing & Försäljning

Leasing & Försäljning

Leasing & försäljning är ett alternativ till köp på delbetalning (Murabaha) för ökad säkerhet för säljaren innan försäljning. SME skall etablera leasingverksamhet för produkter där kunden kan leasa önskad produkt/vara. Precis som med Murabaha kan kunden skicka in...

read more
en_USEnglish
sv_SESvenska en_USEnglish

Subscribe to our Newsletter

Join our email list to get the latest news and updates from us

You are subscribed

Pin It on Pinterest

Share This