Varför ska jag gå med i SME?

Ansök för att bli en del av SME

Denna fråga kan besvaras utifrån två huvudsakliga perspektiv: dunya (det världsliga livet) och akhira (efterlivet). Men, som jag ska komma fram till längre fram i texten, är dessa två egentligen sammanflätade.
Många muslimer (och ickemuslimer med liknande värderingar) är tyvärr ofrivilligt handlingsförlamade när det gäller ekonomisk finansiering och ekonomiska investeringar. Detta beror på övertygelser om förbud mot riba (ränta och andra orättvisa transaktioner), spel, alkohol m.m.

När Sveriges ekonomi är en räntebaserad sådan uppstår en situation där muslimer kan varken investera och har inte styrkan nog att kunna finansiera saker och ting. Detta är en av anledningarna till koncentrationen av muslimer som samhällsgrupp i områden med låg socioekonomisk status.

Nog med dystra konstateranden, nu till de stora möjligheterna till positiv utveckling! Med ovanstående som bakgrund har Sveriges Muslimska Entreprenörer (SME) skapats för att hitta lösningar. SME vill utveckla en ny ekonomisk sektor som ska se till den nämnda gruppens behov.

Är du intresserad av husköp utan ränta, då har vi modellen för husköp som du kan läsa mer om här. Sparande och utlåning? Vi har en modell för det också här. Vill du hålla på med fastighetsinvesteringar? Modellen för det har vi här. Behöver du finansiera ditt företag, ditt projekt eller din idé, då kan du titta vår modell för Crowdfunding här. Vi har även en modell för försäkringar med etiska regler här. Vad gäller köp av produkter och varor, för det har vi både en modell för köp på delbetalning här och en Leasingmodell här.

Tanken med alla dessa modeller och idéer är att täcka så många olika områden inom den ekonomiska sektorn som möjligt. Vi skapar förutsättningar för egenmakt och inflytande och ger våra framtida generationer en bättre position och status. Vi slipper denna beroendeställning som vi befinner oss i dagens läge, när vi äger våra fastigheter och har egna hus, företag och kan finansiera våra projekt får vi även makt i oss själva. Ansök här

Nu kanske ni tänker, vänta var i det här kommer akhira (efterlivet) in? Jo, i Islam har vi egentligen inga begränsningar för vad som kan räknas som dyrkan. Handlingar som ger nytta i det världsliga kan gynna oss i livet efter döden också, med rätt intention och med rätta medel kan även strävan efter världsliga ting räknas som ett sätt att dyrka Gud.

Ett exempel: Jag avstår från att ta ett vanligt lån från banken för att köpa ett hus, jag går istället med i SME för att bygga upp en plattform som möjliggör husköp utan ränta inblandat. Jag gör detta med intentionen att jag vill lyda det Gud har föreskrivit för mig och således få belöning i efterlivet också, utöver den världsliga nyttan. Tänk er då hur mycket belöning det finns att hämta genom att möjliggöra en sådan ekonomisk sektor?

Gå in här för att veta mer om hur du kan bli en del av SME, kontakta gärna oss om ni har frågor eller funderingar!

Leave a Comment

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms
en_USEnglish
Scroll to Top